• 34 đường 14, P. Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp.HCM
  • Hotline: 0903.667.210
Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Ca

Liên hệ

Ca Cookever

Ca Cookever

Liên hệ

Casserole

Liên hệ

Chảo 18x7.5

Chảo 18x7.5

CHẢO 28x9

Chảo 28x9 không chống dính

Chảo chống dính 24x24 ( Grill pan)

Thông tin sản phẩm Kích thước: 24 x 24 cm Chất chống dính: Teflon

Liên hệ

CHẢO CHỐNG DÍNH 24x7.1

CHẢO CHỐNG DÍNH 24x7.1

Chảo chống dính Be - Home

Chảo chống dính Be - Home

Liên hệ

Compo 8 pcs

Compo 8 pcs

Hết hàng